Gretabo arbetar med fastighetsutveckling och etableringsfrågor.

”Mycket glädjande att vi nu kan erbjuda fler ungdomar bostad i Sollentuna. Många ungdomar längtar efter att flytta hemifrån men de saknar ofta kötid, kontakter eller kapital för att kunna skaffa en bostad.”

Maria Stockhaus, ordförande i Sollentunahem

Vår styrka är att identifiera kundens behov, restaurera, anpassa och modernisera boendelösningar för en hållbar framtid.

Vi specialiserar oss på bostäder mot näringslivet och kommuner.

Med vårt breda nordiska nätverk, erfarenhet av etableringar och investeringar så främjar vi tillväxt och attraktion för kommunsektorn.

Vision

Gretabos vision är att bidra till Sveriges tillväxt genom att tillhandahålla kostnadseffektiva bostäder med fokus på hållbarhet.

Om Oss

Gretabo är en fastighetsutvecklare som skapar flexibla och prisvärda bostäder för ungdomar, ensamstående, par, familjer och seniorer ofta med kommun som slutkund. Vi erbjuder snabba kostnadseffektiva boendelösningar och svarar för hela värdekedjan med personligt engagemang och ansvarstagande. Grundare och medarbetare har lång erfarenhet av fastighetsutveckling och finansiering. Bolaget ägs och drivs av Jonas Ryberg med medarbetare.

Vi specialiserar oss på ungdomsbostäder, evakueringsbostäder, seniorbostäder och LSS-boenden.

Den ekonomiska modell och prisfilosofi som präglar allt arbete kring Gretabo är en viktig pusselbit för konkurrenskraftiga bostadslösningar.