Hållbarhet

Gretabos vision är att bidra till Sveriges tillväxt genom att tillhandahålla kostnadseffektiva bostäder med fokus på hållbarhet. Därigenom är hållbarhet en del av vårt DNA. Gretabo kan bidra till ett mer hållbart samhälle genom att återanvända bostadsmoduler och renovera eller genom att montera solceller på taken på våra fastigheter.

Fastighetsbranschen är långsiktig i sin natur och fastigheter står för en stor andel av Sveriges energianvändning. Av detta skäl arbetar Gretabo systematiskt med att minska vår klimatpåverkan ur ett långsiktigt perspektiv.

Gretabo vill bidra till att skapa välfungerande och hållbara samhällen med hög trivselfaktor. Vi kan göra det genom att engagera oss på plats i de områden vi verkar.

Vi arbetar innovativt med stor öppenhet för vilka miljölösningar som passar bäst för varje projekt och vår verksamhet som helhet. Utöver ett ökat utbud av gröna finansieringslösningar arbetar vi aktivt med att köpa in el och energilösningar från de leverantörer som erbjuder el från förnyelsebara energikällor.

Gretabo vill vara en del av denna utveckling och bidra till att trenden fortsätter i rätt riktning. Vi uppmanar även våra samarbetspartners att tänka långsiktigt och hållbart.