Därför bygger vi

Med hållbarhet i fokus

På Gretabo vill vi bidra till en hållbar framtid på så många plan som möjligt. Samtidigt som vi bygger bra och trivsamma bostäder, tar vi ett miljömässigt ansvar och bygger i takt med efterfrågan.

Gretabo föddes då Sollentuna kommun behövde studentbostäder. Vår lösning blev att omvandla redan använda bostadsmoduler från Sickla till nya och väl anpassade bostäder i Sollentuna. En nöjd kund gav oss vind i ryggen och ett bevis på att vi var på rätt spår: att med kreativitet och stort engagemang bidra till att tillgodose ett växande bostadsbehov, både snabbt, ekonomiskt och miljövänligt.

I expanderande regioner initierar och driver vi bostadsprojekt med miljö, trivsel och ekonomi i fokus.

På rätt plats i rätt tid

Vi väljer våra projekt med omsorg, då vi vill vara där vi behövs som mest. Ett bra exempel på det är expansiva Skellefteå. Med våra snabba och hållbara lösningar har vi samarbetat med bland annat Northvolt och medverkat till att deras anställda kan bo och leva bra under företagets etablering i Skellefteå. Det är ett bra exempel på hur vi vill fungera som partner på en expansiv bostadsmarknad.

Fastigheter står för en stor andel av Sveriges energianvändning, och därför arbetar vi varje dag med att minska våra fastigheters klimatpåverkan. Vi arbetar innovativt med stor öppenhet kring vilka miljölösningar som passar bäst för varje enskilt projekt.

Gretabo vill bidra till att skapa välfungerande och hållbara samhällen med hög trivselfaktor. Det gör vi genom att engagera oss på plats i de områden vi verkar. Det gör vi tillsammans med det lokala näringslivet och deltar aktivt i den regionala samhällsutvecklingen.

Vi är ett företag med en liten fast organisation. Och det är ett medvetet beslut som grundar sig i vår strävan att alltid tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Vi anlitar de resurser som behövs i varje enskilt projekt, varken mer eller minde. En optimal lösning med maximal flexibilitet och kostnadseffektivitet för våra kunder.