Om oss

Vi tror på (bostads)utveckling

Gretabo är en fastighetsutvecklare som skapar flexibla och prisvärda bostäder för alla – oavsett om du letar ditt första boende, har familj eller är en senior medborgare.

Om oss

Sverige dras med höga byggkostnader och långa leveranstider för nyproduktion av bostäder. Med bostadsbrist och klimatförändring i åtanke började idén om att hjälpa kommuner med bostads- och etableringsfrågor med ett lägre klimatavtryck ta form.

Vår litenhet är vår stora fördel. Beroende på projektets storlek och utformning så hittar vi den lösning som just ert projekt kräver. Tillsammans skapar vi den bästa lösningen på bostädernas utformning, finansiering och tidschema, med mera. Med en bred bas av samarbetspartners är vi väl rustade att uppföra de bostäder ni behöver. I rätt tid, med rätt kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt.

Norra Sverige

Sveriges största industriella satsning någonsin pågår just nu i den norra delen av landet. Det som händer här är unikt, och det skapar ett stort intresse för många att vara på plats och bidra till en bättre värld. Det vill vi med, och vi genomför därför en särskild satsning på norra Sverige. Vi vill vara en långsiktig aktör för ett grönare samhälle som förenar tillväxt och miljö. Vi är stolta att kunna säga att vi är en pusselbit i Sveriges gröna omställning.

Vi samarbetar med

Christer Asplund har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta i kombinationen offentliga och industriella miljöer. Christers bakgrund ger oss en bred kunskap om de unika förutsättningar och utmaningar som finns i ett växande samhälle. Tillsammans hjälper vi kommuner och andra aktörer med flexibla boendelösningar och etableringsfrågor.

bild på Christer Asplund

Bengt Ivansson har en industriell bakgrund genom egna bolag, men har som Näringslivschef även varit ytterst delaktig i den expansion som just nu pågår i Skellefteå. Bengts erfarenheter av det mellanrum som finns mellan de offentliga och de kommersiella systemen är en stor resurs i ett samhälle som växer.